Kadın Cinsel Organları ve Erkek Cinsel Organları

Kadın Cinsel Organları

Vajina: Küçük ve büyük ferç dudaklarınca çevrelenen vajina ağzıyla başlar. Bu dudaklar genç kızlarda genellikle birbirine dokunur ve bunun arkasında da vajina ağzı gizlenmiş bulunur. İlerleyen yaşta bu dudaklar büyür ve ağız biraz genişler. Ergenlik çağı ile birlikte onun etrafında kıllar büyümeye başlar; ağzın daha yukarısında ve bunun kenarında ince kızlık zarı yer alır.
Vajinanın kendisi, yaklaşık 8 ile 10 santimetre arası uzunluğunda olan, hortum şeklinde, en arka kısmında 45 derecelik açı yaparak karın bölgesine doğru yönelen, kendisine has bir mukoza zarıyla çepeçevre sarılı bir organdır. Bu mokaza zarı, vajinanın sürekli sağlıklı, ıslak ve asitli (bu sıvı vajinayı, hastalığa neden olan bakterilerden korur) bir ortam olarak kalması için gereklidir. Salgıların büyük bir bölümü doğrudan vajinanın içinde bulunan bu zar tarafından üretilir. Sağlıklı bir vajina, bir çok ince kan damarcıklarıyla bezenmiştir ve açık pempeden orta koyuluktaki bir pempeye varan renk tonlarına sahiptir.
Vajinanın arka bölümünün uç noktasında ana rahim kanalının boğazı küçük bir çukuru olan hafif bir yükselti gibi, onun içine sarkar. Vajina ağzının çevresi dairesel bir kas ile sarmalanır ve vajinanın iç duvarları da biraz çalışmayla kasılabilen kaslarla bezenmiştir.
Kadın cinsellik organı iç organlar ve dış organlar olmak üzere ikiye ayrılır:
İç organlar: Döl yolu (vajina), rahim (döl yatağı), fallop borusu ve yumurtalıktan oluşur.
Vulva adı verilen dış organlar: Dış dudaklar, iç dudaklar, klitoris, dölyolu girişi ve idrar deliğinden oluşur. İç ve dış dudaklar vulvanın iki yanında bulunur.
Dış Dudaklar: Dış dudaklar deri büklümü görünüşünde olup iki parçadır. Ağızlardaki dudakları andıran bu parçalar altta ve üstte birleşir.
Dış dudakların derisinin altında yağ dokusu vardır. Üzeri kıllarla örtülüdür. Çocukluk ve gençlik döneminde daha dolgungen, yaş ilerledikçe gevşer ve sarkar.
İç Dudaklar: İç dudaklar yine deri büklümü görüntüsündedir. Önce ikiye ayrılır. Kırmızı renktedir. Klitorisin hemen altından başlayarak sağ ve sol tarafa doğru yarım ay şeklinde inen bir görünümü vardır. Dış dudakların iç bölümünde yer alır.
Klitoris: Dış dudakların üst kısmında birleştikleri yerde küçük kabarcık vardır. Burası klitoristir. Venüs tepesi veya bızır olarak da anılır. Bu bölge cinsel uyarı yönünden çok duyarlıdır. Başparmak ile işaret parmağı arasına alınarak oynandığında sertleşir ve uzar. Kalınlığı ortalama 3 mm kadardır. Klitoris, penisin kadındaki karşılığıdır.
Klitoris, cinsel ilişki sırasında, sürtünme sonucu en yüksek hazların sağlanacağı bölge olup, cinsel ilişki dışında oynanması halinde de benzeri yüksek duyumlar elde edilir. Klitorisle oynanma işine dişinin mastürbasyon yapması denir.
Klitorisin İşlevi Nedir?
Halk arasında "bızır" adı verilen klitoris, kadının başlıca zevk alma organıdır. Klitorisin seksüel uyarıyı attırarak doyuma ulaştırmayı sağlamanın dışında hiçbir işlevi yoktur. Klitoris küçük bir penis gibi görünse de onun aynı işleve sahip olduğunu düşünmemek gerekir: Her ne kadar iki organda, aynı bölgede bulunuyor ve kan dolaşımı sayesinde kan ile doluyor ve kabarıyorsa da, bunlar farklı iki organdır. Erkek penisinde kadınınkinden farklı olarak sperm ve idrar borusu bulunurken, kadında bu farklıdır. Klitoris genellikle derinin kıvrım yaptığı klitoris kubbesinin altında, büyük ferç dudağının bulunduğu ön kısmının sonunda bir yerde gizlidir. Cinsel uyarı sırasında kabarır ve dokunmaya karşı çok hassaslaşır.
Kadınların dörtte üçünün klitorisleri yeterince uyarıldığında cinsel doruğa ulaşabildiği tespit edilmiştir.
Kadın cinselliğinde klitorisin iki önemli işlevi vardır. Bunlardan biri dokunma, öpme, okşanma gibi dokunma uyaranlarını alıp beyne ulaştırır ve orada ikinci görevi olan dönüştürücülük işleviyle bunları cinsel haz yaşantısı veren cinsel uyaranlara dönüştürür. Bu denli önemli, uyarıcı rol oynayan bir organa sahip olan tek memeli varlık insandır.
Kızlık Zarı: Kızlık zarı döl yolunun ağzında bulunur. Değişik yapılarda ve biçimlerde olabilir. Ay ya da halka biçimindedir. İki delikli olanları bulunduğu gibi deliksiz olanları da vardır.
Kızlık zarının kalınlığı kişiden kişiye değişebilir. Bazı dişilerde çok gevşektir. Kimi kızlık zarının deliği geniş olduğundan bakire değilmiş izlenimi edinilebilir.
Dölyolu: Vajina ya da döl yolu; Vulva ile rahim arasındadır. Yaklaşık 7-8 cm derinliğindedir. 14 cm veya 4-5 cm derinliğinde olanları da vardır. Bu, dişilerin cinsel birleşme organıdır. Erkekle cinsel temas sırasında, erkeğin kamışı bu kısma girer ve menisini buraya boşaltır. Onun için bu kısma döl yolu denir. Görevi, birleşmede penisi içine almaktır. Cinsel birleşmede kadının zevk almasını sağlar. Dar görünümde (2.5 cm) olmasına karşın esneme ve genişleme özelliği vardır.
Doğum sırasında çocuğun geçmesine imkan sağlayacak kadar genişleyebilir. Dölyolunda, dölyolu tavanını temizleyip kayganlaştıran ve girişi kolaylaştıran salgılama oluşur.
Rahim (Dölyatağı): Bu organ, döllenmiş yumurtanın tutunup bebeği meydana getirmesine yarar. Dölyatağı içi boş, duvarları kalın ve kasılabilir bir organ olup gebelik mahsulü burada gelişir. Dölyatağı, karın boşluğunun alt kısmında ve orta çizgi üzerinde mesane ile makat arasında, vajinanın üstünde, barsakların altındadır. Önden arkaya basık bir balkabağına veya bir armuda benzetilebilir. Doğurmamışlarda dölyatağı 5-6 cm uzunluğundadır. Çok doğurmuşlarda uzunluk 6.5-7 cm'dir.
Rahimin iç bölümü endometrium denen bir doku tabakasıyla kaplıdır. Endometrium, üreme çağındaki kadınlarda her ay adetle dökülerek yenilenir.
Fallop Boruları: Fallop boruları iki tanedir. Döl yatağının üst bölümünden başlayıp yumurtalıklara kadar uzanır. Fallop borularının her birinin birer ucu döl yatağının içine, öbür ucu ise şemsiye biçimi alarak karın boşluğuna yayılır. Boyları 10-12 cm kadardır.
Yumurtalıkların her ay olgunlaştırdığı yumurtaların döl yatağına ulaşması için kanal görevini üstlenir.
Taşıma işi fallop borularının içinde bulunan tüyümsü dokuların hareketleri ve kasılmaları sayesinde gerçekleşir.
Yumurtalıklar: Kadın cinsellik organının en önemli bölümü yumurtalıklardır. Döllenmeye hazır yumurtalar bu organda oluşur.
Yumurtalıklar leğen boşluğunun alt bölümünde yer alır. İki tanedir. Biri sağda, öbürü soldadır. Her biri 4-5 gr. dır. Badem büyüklüğünde olan yumurtalıklar bir uçlarından leğen boşluğuna, öbür uçlarından fallop boruları yardımıyla dölyatağına bağlanırlar. Yeni doğmuş bir kadında, her iki yumurtalıkta bulunan yumurta sayısı 1.000.000 olarak tahmin edilmektedir. Ergenlik çağına kadar bunların çoğu tahrip olur, ergenlik çağının başlangıcında 300.000 kadar yumurta hücresi kalır. Yaşam boyunca ergenlik çağından ileri yaşlarda adetten kesilene kadar her ay ancak bir yumurta hücresi gelişerek yumurtlama dediğimiz durum oluşur.

Erkek Cinsel Organları

Erkeğin cinsel organları şunlardır:
Penis, er bezleri, prostat, tohum hücresi kanalları, seminal kesesi.
Penis (Erkek Cinsellik Organı):
Testislerin üst tarafında yer alan erkek cinsiyet organları kadınlarınkine göre daha görünür bir konumda oluşmuştur. Bu nedenle kadınlar, erkeğin cinsel organlarını kendilerinin cinsellik organlarını kavrayışından, daha kolayca keşfeder.
Penis normalde erkeğin önünde sarkık, küçülerek yuvasına çekilmiş konumda duran bir cinsel organdır. Uç bölüm giderek bir topaç biçiminde incelir. Erkeğin uyarılmasıyla içine kan dolar penis hem sertleşir, kalınlaşır, hem de uzar. Aşağıdan yukarıya ucu karnın önüne gelecek şekilde bir durum alır. Böylece dikleşme (ereksiyon) sağlanmış olur. Sertleşme sırasında sidik borusu mesane çıkışını yükselttiğinden, idrar çıkışı olmaz.
Erkek cinsellik organı artık cinsel işlevini yerine getirmeye hazırdır.
Penis Uzunluğu: Her erkeğe göre değişken olan penisin normal uzunluğu 10-16 cm civarındadır. Bunun 3 cm kısası veya 3 cm daha uzunu da anormal sayılmaz.
Dişinin cinsellik organında orgazm olayı, hemen vagina girişinden itibaren başlayacağı için, erkeğin cinsellik organının kısa oluşu özellikle de döllenme açısından önemli bir sorun teşkil etmez.
Boşalma Süresi: Cinsel birleşme, ereksiyon (sertleşmiş) haline gelmiş penisin, vaginaya gidip gelmeleriyle sağlanır ve boşalma ortalama 10 dakika arasında gerçekleşir. Kimi erkekler, bu süreden birkaç dakika daha önce ve kimileri de birkaç dakika fazla zamanda boşalabilirler. Kesin süre olmaz. Kişilere göre değişkendir.
Bazıları üç dakikalık boşalmayı erken boşalma olarak algılamaktadır. Oysa bu süre az bir zaman değildir ve bu kadar sürede boşalmak da erken boşalma olarak tanımlanamaz. Erken boşalma, arzulanandan önce boşamadır.
Boşalmadan sonra uyarma ortadan kalktığında erkek cinsellik organındaki kanlar geri çekileceğinden penis, ereksiyona geçmeden önceki konumuna döner. Bu penis bu konumda 3 cm'ye kadar küçülebilir.
Penis Başı Ve Gövdesi: Süngerimsi bir dokuya sahip olan erkek cinsellik organı (penis) iki bölümde incelenebilir. 1. Baş, 2. Gövde.
Gövde de olçukça duyarlıdır ama asıl duyarlı olan bölüm baş kısmı, özellikle de baş kısmın altında yer alan, adına erkeğin bızırı diyebileceğimiz damarımsı bölümdür. Bu bölüm çok yoğun sinir uçlarından oluştuğu için ufak dokunumlarda tahrik olur.
Penisin büyüklüğü, kişiye, yaşa ve fizyolojik duruma göre değişir. Yetişkinlerde yumuşak durumda, ortalama olarak 6 veya 10 cm uzunluk gösterdiği halde, sertleştiği zaman, 12 veya 15 cm uzunluk gösterebilir.
Tıbbî Açıdan Sünnet: Peniste başı kılıflayan deriye sünnet derisi denir. Bu deri parçası müslümanlarda İslamın gereği olarak basit bir ameliyat ile kesîlir. Sünnet, sağlık bakımından da çok yararlıdır. Sünnet olmamışlarda sünnet derisi ile kamış başı arasında smegna adı verilen bir salgı birikebilir. Bu birikim, mikropların etkisiyle çok acı veren iltihaplara yol açabilir. Ayrıca, sünnet olmuş erkeklerin hemen hiçbirinin penis kanserine yakalanmadıklarını ve sünnetli erkeklerin eşlerinde dölyatağı boynu kanserinin daha az olduğu belgelenmiştir. Bu nedenlerle sünnet Müslüman olmayanlar arasında da özellikle Amerika ve diğer gelişmiş Batı ülkelerinde yaygınlaşmaktadır.
Erkek Çocukların Sünnet Olması:
"Beş şey fıtrattandır; (Bütün peygamberlerin şerîatlerinde yer alan ve uygulanan işlerdendir.)
Bunlar, sünnet olmak, kasıkları traş etmek, bıyıkları kısaltmak, tırnak kesmek ve koltuk altı kıllarını yolmaktır." (Müslim, Taharet, Hn:49. İbni Mace, Hn: 292)
Sünnet Olmanın Zamanı:
Doğumun yedinci gününden ergen oluncaya kadardır. Fakat buluğ (ergenlik) çağına girildiğinde sünnet ettirilmesi vacibtir.
Cinsellik Bakımından Önemi:
Cinsel organı kaplayan deri, salgıladığı yağla fena bir koku neşredebilmekte, ayrıca mikrob barınağı olabildiği için de cinsel rahatsızlıklar meydana getirebilecek mikropların rahme (vagina) intikaline aracı olmaktadır.
Sünnet kabuğu, erkekde erken boşalmaya sebebiyet verirken kadının cinsel heyecanına da engel olmaktadır. Çünkü birleşen organlar arasında etkileşime manidir. Bu sebeble sünnet kabuğunu tabîi duyarlılığı giderici oldukça kalın bir prezervatif olarak tanımlamak mümkündür.
Sünnet, bütün bu sakıncaları giderdiği için erkeği sünnetli eşler de, cinsel bakımdan daha bir uyum ve doyum sağlayabilirler.
Sünnetin Yararı Var mı?
Sünnetin sayısız yararları vardır.
Kimi sünnet derilerindeki darlık ameliyatla giderilemediği taktirde peniste "fimosiz" denilen bir rahatsızlığa yol açıyor. Bu da penis sertleşmesi veya idrar ve menî boşalımı sırasında acı duyulmasına neden oluyor.
Sünnet olmamış erkeklerde penis kanseri riskinin, eşlerindeyse dölyatağı kanseri riskinin yüksek olduğu gerçeklik kazanmıştır.
Sünnet olmamış erkeklerin sünnet derisi altında biriken salgıyı her gün sabunlu suyla yıkamaları gerekiyor.
Estetik açıdan ise, kadınların sünnetli penislerden daha çok hoşlandıkları yapılan istatistikler sonucu ortaya çıkmış bulunuyor.
Sünnetle ilgili tek sorun, ameliyatın yetkili ve becerili olmayan kimseler tarafından, gerekli temizlik ve mikropsuzluk ilkelerine uyulmadan yapıldığında bir takım sakatlıklara neden olmasıdır.
Günümüzde pek çok erkek çocuk, daha doğumundan birkaç ay sonra sünnet edilmektedir. Erken sünnet, çocuğun acıyı fazla duymaması nedeniyle bir takım komplekslere girmeyeceği açısından yararlı görülüyor.

Sünnet İslamda yeri olan önemli geleneklerimizdendir. Erkek çocuk 10-12 yaşlarındayken düğün töreniyle sünnet edilir. Alacağı armağanlar çocuğun duyacağı stresi azaltır.
Delik: Penisin baş kısmının ucunda, sidik yolunun açıldığı bir delik vardır. Bu delikten gerektiği zaman idrar boşalır, orgazm durumlarında da meni atılır.

İdrar Kanalı: İdrar torbasının dibinden penis ucuna kadar uzanan bu yol sperm ve idrarın aktığı kanaldır. Kıvrımlı bir kesite sahip olduğundan penisin sertleşip uzamasıyla kıvrımlar da açılıp idrar yolunu uzatır.
Sfinkter, cinsel ilişki sırasında idrar yolunun baş tarafını tıkayarak idrarın akmasını engeller ve sadece sperm (menî) akaşına izin verir.
Testis (Husye-Yumurtalık): Erkek cinsellik organının bir parçası da penisin altında yer alan ve bir torba içinde bulunan yumurtalardır. Torbaya scrotum, torba içindeki bulunan çift yumurtaya da testis denir.
Testis, döllenmeyi sağlayan spermleri üretir. Buralarda ayda ortalama 3-4 milyar sperm üretilir. Üretilen hücreler boşalım sırasındaki kasılmalarla Urethra'ya gönderilir. Burada prostat bezinden gelen meni sıvısıyla birleşen spermler aynı kasılmalarla dışarı atılır.
Sağlıklı bir erkek her boşalışta ortalama 60 milyon/ml. sperm hücresi çıkarır.
Testis erkeğin döllenme yeteneğinin en önemli organıdır. Bu organın zedeleyici bir kaza geçirmesi, erkeği döllendirme yeteneğinden yoksun bırakabilir.
Testislerin ağırlık ve büyüklükleri kişiden kişiye değişir. Genellikle 20 gram ağırlığında ve 3-3,5 cm çapındadır. Teslislerin içlerinde her birinde 3 veya 4 tohum hücresi kanalı içeren yaklaşık 300 bölmecik bulunur.
Spermlerin testislerden penise taşınması için, bir kanallar ve depolar sistemi vardır. Bu kanallarda devamlı olarak spermler üretilir.
Erkek çocuk, gebelik süresince annesinin dölyatağında gelişirken testisler, böbrekler hizasında ve omurganın iki yanındadır. Bu devirde testisler yavaş yavaş aşağıya inip, kasık kanalı içinden geçerek torbalar içindeki normal yerine iner. Bunlar zamanında yerine inmezlerse, çocukluk yıllarında ameliyatla durumun düzeltilmesi gerekir. Bu ameliyat çocuk 2 yaşında iken yapılmazsa erkek ömür boyu çocuk yapamaz.
Anne-baba daha küçük yaştan itibaren çocuğun torbalarını bastırmadan yoklayarak yumurtaların torba içinde olup olmadığına bakmalıdır. 2 yaşına kadar yumurtalar torbaya inmezse doktora gitmelidir. Yoksa kısır kalırlar.
Testisler cidarlarında (duvarlarında) kas tabakası da bulunan altı tabakalı torbalar içindedir. Soğuk havalarda bu kaslar testisleri yukarı çeker, sıcakta kaslar gevşer ve aşağı sarkar. Bu karmaşık düzenlemeyi gerekli kılan şey, testislerin ancak 35 derece sıcaklıkta sperm üretebilmeleridir.
Her ne kadar erkekte ömrün sonuna kadar sperm imalatı bahis mevzuu ise de, ileri yaşlarda bu imalat azalır. Ağır hastalıklar ve zehirlenmeler, sigara, alkol ve enfeksiyon hastalıkları da imalata olumsuz tesir eder. Kabakulak gibi salgın hastalıkların testis iltihabına yol açması, ileride kısırlık dahil, pekçok probleme zemin hazırlayabilir. Bazı çocuklarda doğumla beraber testisler henüz torbaya inmemiş olabilir. 2 yaşından önce bunların ameliyatla normal yerine indirilmesi gerekir. Çünkü sperm hücreleri, normal vücut sıcaklığında yaşayamazlar. Bu yüzden, torbada onlar için 34.5 C'lik hararete sahip bir ortam hazırlanmıştır. Eğer testisler kasıkta kalıp torbaya inmezse, sperm hücrelerinin ölmesi sebebiyle, çocuklar ileride kısır kalabilirler.
Sperm Kanalları: Meni kanalları, testislerin ürettiği spermleri testisten ve karın boşluğu içinden geçerek penisin köküne kadar götüren yollardır. Her testisten ayrı ayrı birer kanal çıkar. Bunlar karın boşluğuna girdikten sonra idrar kesesinin arka yüzünden dolanarak sağda ve solda bulunan ve birer sperm deposu görevi yapan sperm kesecikleri ile birleşirler. Sperm kanalının sperm kesesi ile birleştikten sonraki kısınma sperm atıcı kanal adı verilir. Bunlar prostatı sağdan ve soldan delerek içine girerler ve ortasından geçen idrar yoluna açılırlar.

Prostat: Prostat sadece erkeklerde bulunan ve özel bir sıvı salgılayan bezdir. Prostat, idrar kesesinin hemen altında ve idrar kesesi ile penisin kökü, yani idrar yolunun başlangıcı arasında bulunur. Görevi özel bir sıvı salgılamaktır. Bu sıvı, testislerden sperm atıcı kanalları ile gelen ve dışarı atılmak için idrar yoluna dökülen ve çok koyu özellikteki meniyi kısmen sulandırır.

Erkeklerde buluğ çağında; penis uzayıp kalınlaşır. Haya torbası ve erkeklik bezleri büyür. Sperm imalatı başlar Kasık kılları çıkmaya başlar. Sonra koltuk altlarında kıllar belirir. Üst dudak üstünde, yanak ve çenede bıyık ve sakal gelişmeye başlar. Cilt değişikliğe uğrar. Yüz daha çok yağlanır ve ergenlik sivilceleri belirmeye başlar. Sesin kalınlaşması ile ergenlik devresi tamamlanır.

 kaynak : http://www.zehirliok.com/cinsel-yasam/kadin-cinsel-organi.html

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !